Småtrolltrall 2024


Småtrolltrall er blitt eit populært tiltak i trusopplæringa. Her kan 1-3-åringar kome å synge, leike og bli kjende med andre barn i lag med dei vaksne som er med. Her kjem datoane for vinter og vår 2024. Me startar kl.17.15 og avsluttar kl. 18.15. 

 

Teikning av born som spelar og dansar

(Foto: Birte Husum. Bilete av tøylammet Krølle, som alltid er med på Småtrolltrall-samlingane. Inneheld tekst med datoar. Desse står også i artikkelen.)

I Småtrolltrall syng me både kjende og mindre kjende songar, samt nokre regler der me leikar i lag. Me nyttar litt rytmeinstrument, men brukar mest våre eigne stemmer og kroppar.

Etterpå har me saft, kjeks og kaffi. Har du lyst til å ha med deg niste og ete kveldsmat før du går heim, er du hjarteleg velkomen til det. 

Småtrolltrall er ein del av trusopplæringa i kyrkja i Sogndal, der me har bønesongar, takkesongar og bordvers. Me syng også om Lille Petter edderkopp og dei fem små apekattane. Kvar samling leitar me etter det vesle lammet Krølle som har kome vekk. Krølle har også ein eigen song. Det er veldig kjekt å sjå kor ungane gledar seg over dette etterkvart som dei vert meir og meir kjende med opplegget. Difor syng me akkurat dei same songane i same rekkefølgje kvar gong.

Det er kjekt å sjå at både foreldre, besteforeldre og nokre oldeforeldre følgjer dei små. Det er god stemning, og ein treff alltid nokon å prate med. 

Som ein del av aktivitetsgruppeopplegget til konfirmantane, skal nokon av dei vere med på Småtrolltrall dette semesteret. Ta vel imot dei!

Foto av småbarn på sangsamling. Biletet er henta frå Den norske kyrkja sin bildebank. Foto: Jane Hagen
Foto: Jane Hagen. Frå Dnk sin bildebank.

Småtrolltrall er frå kl. 17.15 - 18.15 på STEDJETUNET desse datoane:

  • 11.01.
  • 01.02.
  • 22.02
  • 14.03
  • 04.04.
  • 25.04.

 

Me gler oss til å møte store og små! 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

 

Beste helsing

Birte Husum

Leiar i trusopplæringa for Fjærland, Kaupanger, Leikanger, Norum og Stedje sokn.
birte.husum@sogndal.kyrkja.no  |  Tlf: 94798799 (klikk for å ringe)

 

Vil du gje ei gåve til dette arbeidet, kan du VIPPSe til: 

Småtrolltrall Sogndal #77450

Tilbake