Torsdagsklubben våren 2023


Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet. 

 

Logo for Torsdagsklubben: Nonfigurativ sirkel med teksten

Samlingane er for personar med psykisk utviklingshemming og varer 1 time. Her er det fokus på sang og musikk. Kantor Arild Slinde spelar piano, diakon Gitte Torstad leiar samlingane og fleire frivillige deltek.

Det er også fellesskap rundt eit lett måltid. 

Semesterplan for våren 2023:

  • 19. januar
  • 9. februar
  • 2. mars
  • 23. mars
  • 13. april
  • 4. mai
  • 25. mai
Tilbake