Torsdagsklubben hausten 2022


Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet. 

 

 

Samlingane er for personar med psykisk utviklingshemming og varer 1 time. Her er det fokus på sang og musikk. Kantor Arild Slinde spelar piano, diakon Gitte Torstad leiar samlingane og fleire frivillige deltek.

Det er også fellesskap rundt eit lett måltid. 

Semesterplan for hausten 2022:

  • 8. september
  • 6. oktober
  • 10. november
  • 1. desember

 

 

 

 

Tilbake