Torsdagsklubben


Ein torsdag i månaden inviterer kyrkja i Sogndal, i dialog med bu- og miljøtenesta, til samling på Stedjetunet. 

 

 

 

 

Samlingane er for personar med psykisk utviklingshemming og varer 1 time. Her er det fokus på sang og musikk. Kantor Arild Slinde spelar piano, diakon Gitte Torstad leiar samlingane og fleire frivillige deltek.

Det er også fellesskap rundt eit lett måltid. 

Semesterplan for resten av våren 2022: 24.mars, 28.april og 2.juni.

 

 

 

 

Tilbake