Refleksjon og stille bøn, Stedjetunet 16. februar


I vår vert det "Refleksjon og stille bøn" på Stedjetunet ein onsdag i månaden, neste gong 16. februar kl.19.00

 

Samlingane våren 2022 er kvar 3. onsdag i månaden i møtesalen på Stedjetunet:

19. januar
16. februar
16. mars
20. april
18. mai
15. juni

Astrid og Stein Bondevik har ansvar for samlingane.

Vel møtt !

Tilbake