Babysong våren 2022


Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon! Besteforeldre må også gjerne ta turen! No i starten lyt me ha påmelding og makstal på deltakarar, på grunn av smittevernsreglane. 

 

(Foto: Bo Mathisen)

 

Babysong er eit populært tilbod i trusopplæringa, og er ope for alle foreldre (evnt. besteforeldre) og born i alderen 0 og fram til første bursdagen. De bestemmer sjølve når de er klare for å kome. Me har hatt babyar innom som har vore 3 veker gamle og søv gjennom heile samlinga, og me har aktive barn som nærmar seg året. Alle er hjarteleg velkomne, og me ynskjer å leggje tilrette for at kvar og ein skal kjenne seg velkomne slik dei er. Ta også kontakt om de har særskilte behov og treng tilrettelegging.

Samlingane startar kl. 11.00 med songstund og avsluttar med lunsj, der me et og pratar fram til ca.kl. 12.30. Vel møtt :) 

 

Vinter og vår 2022 møtast me desse datoane 

OBS: Det er ikkje babysong nokon stader i veke 8, grunna vinterferie. 

Sogndal: Stedjetunet. Onsdagar

Merk: Stedje kyrkje 16.2. 

 

19. januar FULLT
  2. februar
16. februar I Stedje kyrkje
  2. mars
16. mars

30. mars

27. april: Me besøker Prestahagen omsorgssenter, og syng i lag med bebuarane der. 

 

Kaupanger (bedehuset). Onsdagar

 

 26. januar
  9. februar
 
  9. mars
23. mars
  6. april
 

Leikanger (Kyrkjelydshuset). Torsdagar

 

20. januar
  3. februar
17. februar
  3. mars
17. mars
31. mars: sesongavslutning
 
 
 

Følg Trusopplæring - kyrkja i Sogndal på Facebook

Bli med i den private Facebooksida til Babysang i Sogndal kor me prøver å oppdatere informasjon jamnleg og held kontakten med kvarandre. 

 

Me har ekstra fokus på hygiene, etter gjeldande retningsliner. Maks 10 babyar med ein vaksen kvar på kvar samling. Det vert 20 personar, som er maks pr. no. Munnbind der ein ikkje kan halde ein meters avstand. Dette vil gjelde særskild når ein kjem og når ein går. Treng ikkje munnbind under samlinga, då me held avstand til kvarandre. 

Ta med dykk:

  • Eigne leiker til babyar
  • Liggjeunderlag/teppe/matte babyen kan liggja på, om de ynskjer det. (me har begrensa med matter)

Lunsjen varierer litt frå stad til stad, med noko brødmat og pålegg ein kan smørje sjølve. VIPPS kr. 30 til det gjeldande soknerådet der samlinga er.  

PÅEMELDING: Send namn på baby, forelder og telefonnummer til leiar i trusopplæringa, Birte Husum på telefon 947 98 799 eller e-post birte@sogndal.kyrkja.no

Bilete frå babysong på Anestølen 20.

Foto Birte Husum. 

Håpar å sjå deg og din baby snart! 

 

Helsing Birte

Leiar i trusopplæringa for Fjærland, Kaupanger, Leikanger, Norum og Stedje sokn. 

Tilbake