Bibelleseplan - dag for dag i fastetida


Her kan du laste ned ein bibelleseplan som dag for dag i fastetida hjelper oss å zoome inn fokuset mot dei viktigaste hendingane i historie; det som hende i påska.

 

LAST NED BIBELLESEPLANEN HER (PDF)

Fastetida er ei tid for å finne fokuset på det viktigaste i livet. Vi zoomar inn mot medmenneska våre. Les Jes 58, 5 – 8. Bibelen utfordrar oss særleg på tilhøvet vårt til dei fattige i verda. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon er ei hjelp til å gjere noko konkret!

Denne bibelleseplanen skal hjelpe oss til å zoome inn fokuset mot dei viktigaste hendingane i historia, nemleg det som hende i påska: 
Jesus gjekk i døden for oss og sigra over døden si makt. 
Bibelleseplanen har for kvar dag eit avsnitt frå Jesus si lidingssoge. 
Dette året les vi frå Lukasevangeliet fordi vi langfredag i år les Lukas sin versjon av lidingssoga.    

    Lær mi sjel kor du laut lida,
    Syn meg såret ditt i sida,
    Styrk og nør mi veike tru.
    Syn meg dine merkte hender,
    Så eg frelst mitt auga vender
    Opp til deg på krossen, du. 

Jakob Sande 1931, Norsk salmebok 138, v 4
 

Kjetil Netland, sokneprest i Balestrand

Tilbake