Ledig kontorlokale


3 ledige kontor i 2.etasje

 

Ledige kontorlokale.

På «Sogndals finaste tomt» er Stedjetunet no ferdig bygt og snart klart til innflytting. Stedjetunet vil huse arkitektkontor, kyrkjekontor, barnehage m.m. og får ein flott forsamlingssal med kjøkken i første etasje.

I nybygde Stedjetunet er det 3-4 fine kontor i 2. etg. ledige til leige.  Kontora er lyse og trivelege, og har enkel tilkomst både via heis og trapp.

Lokala er innflyttingsklare frå 1. desember, og er samlokalisert med kyrkjekontoret.

Kontora er møblert og har tilgang til møterom, pauserom, kjøkken, toalett, skrivar og scanner.

Ta kontakt med kyrkjekontoret tlf. 57679985 eller post@sogndal.kyrkja.no for meir informasjon, avtale om å få sjå lokala, leigekontrakt m.m.

Tilbake