Velkomen til gudstenester utan restriksjonar!


Søndag 27. februar er du velkommen til gudsteneste i Tjugum kyrkje kl.11.00. Fakkeltog-gudstenesta i Leikanger er avlyst grunna sjukdom.

 

Vi  er glade for at vi kan no feire gudstenester og gjennomføre alle kyrkjelege handlingar som normalt utan restriksjonar.

Vi tilrår framleis enkle tiltak som forebygger smitte:  Hald deg heime om du er sjuk, host i albogekroken og hald god handhygiene. (Det er sjølvsagt opp til kvar enkelt å halde avstand, bruke munnbind el.l.om ein skulle ynskje dette.)

Vel møtt til gudsteneste og fellesskap!

 

 

Tilbake