Påmelding til gudstenester komande helg


23. januar:  Kaupanger stavkyrkje og Stedje kyrkje kl 11.00, Leikanger kyrkje kl 19.00 (Salmekveld). Vi fylgjer smittevernreglane for offentlege arrangement gjeldande frå 14.1.22. Påmelding her. 

 

Lenkjer til påmeldingsskjema:

PÅMELDINGSSKJEMA til Gudsteneste i STEDJE kyrkje (Sogndal) 23. januar kl. 11.00 ved Helge Torstad

PÅMELDINGSSKJEMA til Gudsteneste i KAUPANGER stavkyrkje 23. januar kl. 11.00 ved Vegard Bondevik Lie

PÅMELDINGSSKJEMA til Salmekveld i LEIKANGER kyrkje 23. januar kl.19.00 ved Vegard Bondevik Lie

 

Det er mogeleg å melde seg på elektronisk heilt fram til gudstenesta startar og ein kan sjå kor mange ledige plassar det er ved påmelding. (Ved vanlege gudstenester er det som regel plass til alle som vil kome.)

Dersom du opplever problem, kan du ringe kyrkjekontoret 57 67 99 85 i kontortida måndag-fredag 9.00-15.00. NB! Det er også mogeleg å kome i kyrkja utan påmelding. Vi slepp inn folk så lenge det er ledige plassar att, og kontaktinformasjon vert då registrert i døra.

TIPS: Legg inn lenkja sogndal.kyrkja.no/påmelding som snarveg i nettlesaren din. Framover vil det verte lagt ut påmeldingsskjema for gudstenester i Sogndal kommune på denne sida før kvar helg.


Bakgrunn:

Gjeldande smittevernreglar for offentlege arrangment trådde i kraft 14. januar 2022. Forskriftsfesta maksimumstal for frammøte er no inntil 200 deltakarar innandørs på  "faste, tilviste plassar" og minst ein meter avstand mellom kvar husstand/kohort,  I praksis er det berre plass til 40-95 personar i dei ulike kyrjene våre når vi må halde 1 meter avstand og berre kan bruke annankvar benk.

Det er påbode med  munnbind ved innandørs arrangement når ein ikkje kan halde 1 meter avstand. Hjå oss vil det seie ved inngang og utgang, men vi tilrår bruk av munnbind under heile gudstenesta. Den norske kyrkja er som ansvarleg arrangør pålagt å registrere alle frammøtte med namn og telefonnummer og no også kvar den enkelte sat i kyrkja.

Førehandspåmelding gjev enklare og raskare frammøteregistrering og inne lettar dette arbeidet vårt med effektiv plassering i benkene før gudstenesta startar. Deltakarar slepp også å kome bomtur fordi ein veit om ein har plass eller ikkje.  

PS!  AVMELDING: Dersom du er påmeld, men ser at du likevel ikkje får brukt plassen din, er det fint om du melder frå, slik at andre kan få tilbod om denne plassen. Send SMS til Bente Leirdal Sleen m. 456 04 249 (Stedje), Vegard Bondevik Lie 906 19 080 (Kaupanger og Leikanger).

Registreringa er underlagt teieplikt, vil berre verte brukt ved eventuell smittesporing og blir elles automatisk sletta 14 dagar etter arrangementet. Løysinga vi brukar er levert av Vitec Agrando og er godkjend av Kirkerådet..

 

Tilbake