Aktiviteter for voksne

Dåpsring og kyrkjering i Stedje

I Stedje sokn er det ei Dåpsring og ein Kyrkjering.                            ...   Les meir...

Diakoniutval perioden 2015-2019

KVA ER DIAKONI?   Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste.   Jesus sa : ”Du ...   Les meir...

Kirkens SOS har fått nytt telefonnr.

   Les meir...