Aktiviteter for voksne

Testing av kyrkjeklokkene i Stedje kyrkje

Fredag 15.12 rundt kl 09 og utover ei stund vil kyrkjeklokkene i Stedje kyrkje ...   Les meir...

Juleoratoriet av JS Bach i Stedje kyrkje

Julebodskapen i ord og tonar: Førde kammerkor og Sogndal songlag med solistar o...   Les meir...

Fargerik førjulssamling i Leikanger kyrkjelydshus

Vel møtt til Fargerik Førjulssamling i kyrkjelydshuset på Leikanger.    Les meir...

Invitasjon til open, felles julaftanfeiring

Vi inviterer med dette til open, felles julaftanfeiring etter julaftangudstenes...   Les meir...

Kvardagstru - hausten 2017

No er det klart for ein ny runde med kvardagstru, og tema-kretsen vert den sam...   Les meir...

Dåpsring og kyrkjering i Stedje

I Stedje sokn er det ei Dåpsring og ein Kyrkjering.  Dåpsring og Kyrkjering e...   Les meir...

Diakoniutval perioden 2015-2019

KVA ER DIAKONI?   Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste.   Jesus sa : ”Du ...   Les meir...

Kirkens SOS har fått nytt telefonnr.

   Les meir...