Aktiviteter for voksne

Sorggruppe for unge vaksne

Oppstart torsdag 18.januar kl. 16 på Fossetunet    Les meir...

Dåpsring og kyrkjering i Stedje

I Stedje sokn er det ei Dåpsring og ein Kyrkjering.                            ...   Les meir...

Diakoniutval perioden 2015-2019

KVA ER DIAKONI?   Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste.   Jesus sa : ”Du ...   Les meir...

Kirkens SOS har fått nytt telefonnr.

   Les meir...