Leigeprisar for kyrkjene i Sogndal og Leikanger
Meny: Forside - Utleige  Meny: Utleige - Kontakt oss 

Leigeprisar for kyrkjene i Sogndal og Leikanger

Publisert: 04.01.2017
Oppdatert: 15.10.2019

Dersom du ynskjer å leige ei av kyrkjene våre til arrangement, finn du informasjon om prisar her. 
 

Fellesrådet og sokneråda i Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd har i møte  oppdatert reglement og leigeprisar for kyrkjene i fellesrådsområdet.
Prisane er gjeldane frå 01.01.2019

 
Prisar, leige til konsert eller liknande arrangement
Stedje kyrkje kr. 4.000,- i grunnleige, pluss 10% av billettinntekter
Andre kyrkjer i Sogndal og Leikanger kr. 1.500,- i grunnleige, pluss 10% av billettinntekter
   
Kyrkjelege handlingar utanfor gudsteneste
Vigsle av utanbygds ektepar kr. 3.000,- for leige av kyrkje
Gravlegging med kistenedsetjing, utanbygds kr. 5.000,-
Gravlegging med urnenedsetjing, utanbygds; kr. 3.000,-