Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Råd og utvalg > Utval > Diakoniutval

Felles plan for diakoni i Sogndal kommune

   Les meir...