Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Råd og utvalg > Utval

Diakoniutval perioden 2015-2019

KVA ER DIAKONI?   Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Jesus sa : ”Du skal...   Les meir...