Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Råd og utvalg > Kyrkjeleg fellesnemnd > Om kyrkjeleg fellesnemnd