Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Råd og utvalg > Kyrkjeleg fellesnemnd > Møtekalender
Møtekalendar - Kyrkjeleg fellesnemnd