Medlemmer i kyrkjeleg fellesnemnd

Medlemmer i kyrkjeleg fellesnemnd

Publisert: 02.02.2018
Oppdatert: 22.10.2019

Kyrkjeleg fellesnemnd
Arbeidsutval
Administrasjonsutval/partsamansett utval

Kyrkjeleg fellesnemnd

Faste representantar
Namn Adresse Telefonnummer E-post Verv
Bjørg Anda Leitevegen 3, 6863 Leikanger 47 67 68 93 bjorganda@gmail.com Leiar
Helge Ottar Olvestad Brattland 17, 6899 Balestrand 97 10 60 01 helge.ulvestad@online.no Nestleiar
Per Hilleren Middalen, 6856 Sogndal 47 60 75 32 peren@online.no Medlem
Tore Brudvik Balalii 10. 6899 Balestrand 45 04 87 15 tobruvi@online.no Medlem
Kjell Olav Høstaker Nordheim Kyrkjebakken 54, 6856 Sogndal 48 24 30 56 kjello@sogndal.kyrkja.no Geistleg representant
Øivind Sjøtun Fagermoen Sjøtunsvegen 12, 6899 Balestrand 95 06 72 61 oifager@me.com Kommunal representant
Jorunn Merete Haukås-Eide 6859 Slinde 40 47 66 82 kyrkjeverje@sogndal.kyrkja.no Prosjektleiar
 
Vararepresentantar
Namn Adresse Telefonnummer E-post Verv
Einar Skeie Kaupangsvegen 29, 6854 Kaupanger 48 22 09 11 eiske@online.no Vararepresentant for medlemmane
frå Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd
Margot Ryssdal Ulvastad 22, 6899 Balestrand 41 55 19 32 margotry@online.no Vararepresentant for medlemmane
frå Balestrand sokneråd
Jermod Hausberg Rygg 11, 5745 Aurland 40 01 65 75 jermod@sogndal.kyrkja.no Vara for geistleg medlem
Gunnhild Bøyum Porsmyrvegen 13, 6854 Kaupanger 41 56 91 61 g.boyum@kr-rekneskap.no Vara for kommunal fellesnemnd sin representant
 
Representantar med møterett, men utan stemmerett
Namn Adresse Telefonnummer E-post Verv
Jostein Risa Fjærestad 42, 6899 Balestrand 92 06 08 32 kyrkjeverje@balestrand.kyrkja.no Kyrkjeverje, Balestrand
Magny Ugulsvik Bukholm Stølen 5, 6856 Sogndal 40 47 59 68 magny@sogndal.kyrkja.no Assisterande kyrkjeverje, Sogndal og Leikanger
Arild Slinde 6859 Slinde 91 77 72 47 arild@sogndal.kyrkja.no Tilsetterepresentant
 

 

Arbeidsutval

Faste representantar
Namn Adresse Telefonnummer E-post Verv
Bjørg Anda Leitevegen 3, 6863 Leikanger 47 67 68 93 bjorganda@gmail.com Leiar
Helge Ottar Ulvestad Brattland 17, 6899 Balestrand 97 10 60 01 helge.ulvestad@online.no Nestleiar
Kjell Olav Høstaker Nordheim Kyrkjebakken 54, 6856 Sogndal 48 24 30 56 kjello@sogndal.kyrkja.no Geistleg representant
Jorunn Merete Haukås-Eide 6859 Slinde 40 47 66 82 kyrkjeverje@sogndal.kyrkja.no Prosjektleiar
 
Representantar med møterett
Namn Adresse Telefonnummer E-post Verv
Jostein Risa Fjærestad 42, 6899 Balestrand 92 06 08 32 kyrkjeverje@balestrand.kyrkja.no Kyrkjeverje, Balestrand
Magny Ugulsvik Bukholm Stølen 5, 6856 Sogndal 40 47 59 68 magny@sogndal.kyrkja.no Assisterande kyrkjeverje, Sogndal og Leikanger
 

 

Administrasjonsutval/partsamansett utval

Faste representantar
Namn Adresse Telefonnummer E-post Verv
Per Hilleren Middalen, 6856 Sogndal 47 60 75 32 peren@online.no Leiar
Tore Brudvik Balalii 10, 6899 Balestrand 45 04 87 15 tobrudvi@online.no Nestleiar
Arild Slinde 6859 Slinde 91 77 72 47 arild@sogndal.kyrkja.no Tilsetterepresentant
Jorunn Merete Haukås-Eide 6859 Slinde 40 47 66 82 kyrkjeverje@sogndal.kyrkja.no Prosjektleiar
 
Vararepresentantar
Namn Adresse Telefonnummer E-post Verv
Helge Ottar Ulvestad Brattland 17, 6899 Balestrand 97 10 60 01 helge.ulvestad@online.no 1. vara
Bjørg Anda Leitevegen 3, 6863 Leikanger 47 67 68 93 bjorganda@gmail.com 2. vara
Magni Åm Risa Fjærestad 42, 6899 Balestrand 46 69 74 76 klped@balestrand.kyrkja.no Vara for tilsetterepresentant