Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Råd og utvalg > Kyrkjeleg fellesnemnd

Om kyrkjeleg fellesnemnd

I samband med samanslåingsprosessen for kommunane Sogndal, Leikanger og Balestr...   Les meir...

Medlemmer i kyrkjeleg fellesnemnd

   Les meir...

Tilsetjing av kyrkjeverje

I desembermøtet til den kyrkjelege fellesnemnda, 12.12.17, hadde nemnda mellom ...   Les meir...