Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Råd og utvalg > Fellesrådet > Om fellesrådet