Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Råd og utvalg > Fellesrådet > Møtekalender
Møtekalendar - Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd