Vil du døype barnet ditt?

Vi i Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd, er glade for at de ynskjer å døype bornet/borna dykkar hjå oss. På våre nettsider kan du melde opp til dåp direkte. Skjema for dette finn du her: Påmelding til dåp.

På nettsidene til Den norske kirke, kan du lese meir om kva dåp er for noko: http://kyrkja.no/nb-NO/daap/