Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Musikk og kultur > Utleige

Leigeprisar for kyrkjene i Sogndal og Leikanger

Dersom du ynskjer å leige ei av kyrkjene våre til arrangement, finn du informas...   Les meir...