Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje > Stedje kyrkje > Stedje sokneråd

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Sokneråda i Sogndal og Leikanger 2015 - 2019

Her finn du lista over soknerådsmedlemmar i Sogndal og Leikanger for perioden ...   Les meir...