Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje > Stedje kyrkje > Stedje sokneråd

Stedje sokneråd 2019 - 2023

Soknerådet i Stedje sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert sokne...   Les meir...

Stedje sokneråd, 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Stedje trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konstitu...   Les meir...

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Sokneråda i Sogndal og Leikanger 2019 - 2023

   Les meir...