Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje > Stedje kyrkje > Gravplass

Stedje gravplass

Stedje gravplass ligg på Stedje.    Les meir...

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane ...   Les meir...