Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje > Stedje kyrkje
Stedje sokn

Babysong hausten 2019

Vel møtt til babysong, alle foreldre som er heime med barnet i permisjon!    Les meir...

Årsmelding for Stedje sokn 2018

Årsmeldinga for Stedje sokn 2018 kan lesast i pdf-format her .     Les meir...

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Velkommen til Stille kveld i Stedje kyrkje

Onsdag 22.januar er det Stille kveld i Stedje kyrkje.    Les meir...

Kvardagstru hausten 2019

I haust er vi i gong med ein ny runde med kvardastru. Samlingane blir på høgsku...   Les meir...

Stedje sokneråd, 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Stedje trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konstitu...   Les meir...

Stedje sokneråd 2019 - 2023

Soknerådet i Stedje sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert sokne...   Les meir...

Sogndal songlag 140-år - musikalsk festhelg - konsert i Stedje kyrkje

Koret inviterer til festkonsert i Blaoboxen laurdag 8. februar, og kyrkjekonser...   Les meir...