Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje > Leikanger kyrkje > Om kyrkja

Leikanger mellomalderkyrkje frå 1250

Midt i det flotte fjordlandskapet , med frodige frukttre som ramme , og med fyl...   Les meir...