Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje > Leikanger kyrkje > Leikanger sokneråd

Sokneråda i Sogndal og Leikanger 2019 - 2023

   Les meir...

Resultat av soknerådsvalet

   Les meir...

Leikanger sokneråd, 2019 - 2023

Det nye soknerådet i Leikanger trer i kraft 1.november 2019. Soknerådet konst...   Les meir...

Leikanger sokneråd 2019 - 2023

Soknerådet i Leikanger sokn er no konstituert. For perioden 2019 - 2023 vert so...   Les meir...