Kyrkja i Sogndal og Leikanger > Mi kyrkje > Leikanger kyrkje > Gravplass

Ikkje set gravlys utanfor lukka lykter

Vi ber om at gravlys ikkje vert sett opp utanfor lukka lykter på kyrkjegardane ...   Les meir...