Tilsette
Monica Ugulsvik
Monica Ugulsvik

Leiar for Trusopplæringa
i Sogndal og Leikanger

Mobil: 90 61 73 19
Send e-post


 
Cristina Sandor
Cristina Sandor

Kyrkjetenar i Leikanger, Norum og Kaupanger

Mobil: 48 21 72 37
Send e-post


 
Vegard Bondevik Lie
Vegard Bondevik Lie

Sokneprest i Leikanger og Norum

Mobil: 90 61 90 80
Send e-post


 
Andreas Danbolt
Andreas Danbolt

Ungdomsprest

Mobil: 48 18 84 76
Send e-post


 
Jorunn Merete Haukås-Eide
Jorunn Merete Haukås-Eide

Kyrkjeverje

Mobil: 40 47 66 82
Send e-post


 
Kjetil Netland
Kjetil Netland

Prost i Sogn

Mobil: 91 10 31 34
Telefon: 57 69 32 32
Send e-post


 
Gitte Therkelsen Torstad
Gitte Therkelsen Torstad

Soknediakon

Mobil: 97 41 65 19
Send e-post


 
Kjell Olav Nordheim
Kjell Olav Nordheim

Sokneprest i Stedje,
Kaupanger og Fjærland sokn

Mobil: 48 24 30 56
Send e-post


 
Bente Leirdal Sleen
Bente Leirdal Sleen

Stedje kyrkje og kyrkjegard
Leiande kyrkjetenar

Mobil: 45 60 42 49
Send e-post


 
Magny Ugulsvik Bukholm
Magny Ugulsvik Bukholm

Assisterande kyrkjeverje

Mobil: 40 47 59 68
Send e-post


 
Torunn Espeland Skjelbred
Torunn Espeland Skjelbred

Sekretær/prostesekretær

Telefon: 57 67 99 85
Send e-post


 
Arild Slinde
Arild Slinde

Kantor, Stedje, Ølmheim og Kaupanger

Mobil: 91 77 72 47
Send e-post


 
Marianne Supphellen
Marianne Supphellen

Fjærland kyrkje
Kyrkjetenar

Mobil: 92 21 37 40
Send e-post


 
Einar Supphellen
Einar Supphellen

Fjærland kyrkjegard
Kyrkjegardsarbeidar

Mobil: 95 81 16 55
Send e-post

 

 

 


 
Hallgeir Øgaard Westli
Hallgeir Øgaard Westli

Kantor, Leikanger og Fjærland
Mobil: 94 00 38 34
Send e-post