Tilsette

Monica Ugulsvik

Monica Ugulsvik

Leiar for Trusopplæringa i Sogndal og Leikanger

Mobil: 90 61 73 19
Send e-postCristina Sandor

Cristina Sandor

Kyrkjetenar i Norum og Leikanger

Mobil: 48 21 72 37
Send e-postJermod Hausberg

Jermod Hausberg

Fungerande prost

Mobil: 400 16 575
Send e-postVegard Bondevik Lie

Vegard Bondevik Lie

Sokneprest i Leikanger og Norum

Mobil: 90 61 90 80
Send e-postAndreas Danbolt

Andreas Danbolt

Ungdomsprest

Mobil: 48 18 84 76
Send e-postJorunn Merete Haukås-Eide

Jorunn Merete Haukås-Eide

Kyrkjeverje

Mobil: 40 47 66 82
Send e-postKjetil Netland

Kjetil Netland

Prost i Sogn

Mobil: 91 10 31 34
Telefon: 57 69 32 32
Send e-postGitte Therkelsen Torstad

Gitte Therkelsen Torstad

Soknediakon

Mobil: 97 41 65 19
Send e-postKjell Olav Nordheim

Kjell Olav Nordheim

Sokneprest i Stedje, Kaupanger og Fjærland sokn

Mobil: 48 24 30 56
Send e-postBente Leirdal Sleen

Bente Leirdal Sleen

Stedje kyrkje og kyrkjegard
Leiande kyrkjetenar

Mobil: 45 60 42 49
Send e-postMagny Ugulsvik Bukholm

Magny Ugulsvik Bukholm

Assisterande kyrkjeverje

Mobil: 40 47 59 68
Send e-postTorunn Espeland Skjelbred

Torunn Espeland Skjelbred

Sekretær/prostesekretær

Telefon: 57 67 99 85
Send e-postArild slinde

Arild slinde

Kantor

Mobil: 91 77 72 47
Send e-postErik Asbjørn Thue

Erik Asbjørn Thue

Kaupanger stavkyrkje
Kyrkjetenar

Mobil: 91 71 18 21Marianne Supphellen

Marianne Supphellen

Fjærland kyrkje
Kyrkjetenar

Mobil: 92 21 37 40
Send e-postEinar Supphellen

Einar Supphellen

Fjærland kyrkjegard
Kyrkjegardsarbeidar

Mobil: 95 81 16 55
Send e-post

 

 

 Hallgeir Øgaard Westli

Hallgeir Øgaard Westli

Kantor
Mobil: 94 00 38 34
Send E-post