Råd og utval

Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd i perioden 2015-2019

Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd i perioden 2015 - 2019 Per Hille...   Les meir...

Diakoniutval perioden 2015-2019

KVA ER DIAKONI?   Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste.   Jesus sa : ”Du ...   Les meir...

Sokneråda i Sogndal og Leikanger 2015 - 2019

Her finn du lista over soknerådsmedlemmar i Sogndal og Leikanger for perioden ...   Les meir...