Les Sogndal kyrkjelydsblad på nett!
Sogndal kyrkjelydsbladet kjem med omlag 4 nr. per år. Her får du artiklar om kva som går føre seg i kyrkjelydane, informasjon frå kyrkja, liste over døypte, vigde og døde, gudstenestene som ligg føre og nokon gode ord med deg på vegen vidare. Bladet vert fulldistribuert i Sogndal kommune og kan tingast av dei som bur andre stader i landet.
Kyrkjelydsblad

Haustnummeret av kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Sommarnummeret av Kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...

Kyrkjelydsblad for Leikanger

   Les meir...

Påskenummeret av Kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Julenummeret av Kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...

Kyrkjelydsblad for Leikanger - julenummer

   Les meir...

Haustnummeret av Kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...

Kyrkjelydsblad for Leikanger - haust 2016

   Les meir...

Sommarnummeret av kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...

Sogndal kyrkjelydsblad

Utgjeve av Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd

Redaktør: Hallgeir Øgaard Westli

Redaksjonsnemd - ein repr. frå kvart sokn i Sogndal kommune:

Gunn Fondenes - Norum sokn

Lise Elvagjeng - Stedje sokn

Kirsten Anny Amledal - Kaupanger sokn

Alvhild Fodnes - Fjærland sokn

Bankgiro: 3705 19 42087

Kyrkjelydsbladet vert fulldistribuert i Sogndal kommune.

Det er mogeleg å tinga bladet for dei som bur utanbygds. Det kostar 400,- kr per år.