Meny: Kyrkjeval  Meny: Kyrkjeval - praktisk informasjon  Meny: Kyrkjeval - kandidatlister 
Kandidatar, Norum sokneråd

  Namn Stad Alder Tittel
1 Magne Ahlin Norafjordvegen 1290, 6859 Slinde 70 år Pensjonist
2 Heidi Fondenes Nornes 23, 6859 Slinde 48 år Lektor
3 Gunnhild Øvretun Nornes 38, 6859 Slinde 59 år Helsefagarbeidar
4 Vegard Sætre Norafjordvegen 1221, 6859 Slinde 33 år Tømrar
5 Sigrid Mari-Ann Brusegard Hovden Øvstedalsvegen 483, 6858 Fardal 53 år Miljøarbeidar
6 Rune Haug Fimreitevegen 1508, 6856 Sogndal 61 år Kokk/bonde
7 Tordis Slinde Norneshaugane 9, 6859 Slinde 61 år Operatør
8 Gerd Margot Aasen Norneshaugane 11, 6859 Slinde 65 år Reinhaldar
9 Per Magne Fimreite Fimreitevegen 1614, 6856 Sogndal 54 år Bonde
10 Gunn Kjersti Bårdgard Øvstedalsvegen 472, 6858 Fardal 59 år Førstesekretær
11 Jon K. Lidal   77 år Pensjonist

Kandidatar, Fjærland sokneråd

  Namn Stad Alder Tittel
1 Hilde Supphellen   49 år Helsefagarbeidar
2 Siv Jane Rauboti   53 år Adjunkt (lærar)
3 Berit Carlsen Orheim   70 år Pensjonist
4 Sverre Tufte Mundal   60 år Entreprenør
5 Grete Mundal   19 år Lærling frisørfaget
6 Jostein Øygard   57 år Tømrar
7 Nils Distad   72 år Bonde/pensjonist
8 Klara Heimlid Bøyum   58 år Helsefagarbeidar
9 Andre Øygard   36 år Bonde og turistvert
10 Kari Bøyum Skeide   64 år Museumstilsett
11 Anders Bøyum   65 år Bonde

Kandidatar, Stedje sokneråd

  Namn Stad Alder Tittel
1 Helge Torstad Torstad 57 år Lærar
2 Kari Torhild Kvåle Kvåle 56 år Lærar
3 Eldbjørg Reppen Ølnes Ølnes 72 år Pensjonist
4 Lars Helge Flugheim Flugheimsvegen 34 41 år Maskiningeniør
5 Bente Karin Vatlestad Kyrkjebakken 41 47 år Sjukepleiar/lærar
6 Aashild Vikdal Flatavegen 13 72 år Pensjonist
7 Bjørn Skjeldestad Bryggjegota 3 61 år Lærar
8 Oddbjørg Borgny Uglum Kongabergvegen 12 72 år Pensjonist
9 Sigfred Stenehjem   53 år Gardbrukar/yrkessjåfør
10 Ingunn Karin Torstad Løvik Navarsetevegen 28 68 år Pensjonist
11 Per Hilleren Orrestad 60 år Bonde
12 Laila Loven Stenehjem 56 år Butikkansatt
13 Hans Magne Kvåle Brendehaug 21 54 år Gravferdskonsulent
14 Jorunn Liheim Elvagjeng 71 år Pensjonist
15 Inger Johanne Pedersen Kringla 3 73 år Pensjonist
16 Alf Reidar Helvik Elvagjeng 69 år Pensjonist
17 Oddbjørg Fjelltun Kyrkjebakken 18 51 år Produktutviklar
18 Berit Amundsen   72 år Pensjonist

Kandidatar, Leikanger sokneråd

  Namn Stad Alder Tittel
1 Jon Erling Oppedal Grindsvegen, 6863 Leikanger 53 år Bonde
2 Signe Eikenes Leitevegen, 6863 Leikanger 56 år Prosjektleiar
3 Åse Kongsvik Henjavegen, 6863 Leikanger 57 år Rådgjevar
4 Tore Oddvin Stølen Njøsavegen, 6863 Leikanger 60 år Driftssjef
5 Tove Stensås Kolabakken, 6863 Leikanger 58 år Lærar
6 Ida Elisabeth Jørstad Røysum Leitevegen, 6863 Leikanger 35 år Rådgjevar
7 Grete Hamre Gjertrudbakken, 6863 Leikanger 58 år Senioringeniør
8 Egil Henning Ytrøy Røysavegen, 6863 Leikanger 47 år Seniorrådgjevar
9 Siri Andresen Lundheim, 6863 Leikanger 29 år Butikkmedarbeidar
10 Elin Borlaug Hauge Røysavegen, 6863 Leikanger 41 år Avdelingsleiar
11 Eli Marita Vik Næss Sognefjordvegen, 6863 Leikanger 61 år Seniorrådgjevar

Kandidatar, Kaupanger sokneråd

  Namn Stad Alder Tittel
1 Einar Skeie Kaupangsvegen, 6854 Kaupanger 70 år Pensjonist
2 Marie Bukholm Rognevegen, 6854 Kaupanger 27 år Rettleiar
3 Britt Elin Yttri Haukåssvingen, 6854 Kaupanger 56 år Postbod
4 Rasmus Stokke Furuvegen, 6854 Kaupanger 66 år Seniorrådgjevar
5 Anny Hofsvik Kaupangsvegen, 6854 Kaupanger 68 år Pensjonist
6 Terje Hauståker Bråtavegen, 6854 Kaupanger 39 år Seniorrådgjevar, NAV
7 Margunn Lomheim Øvre Amla, 6854 Kaupanger 65 år Pensjonist
8 Erling Aune Groavegen, 6854 Kaupanger 69 år Pensjonist
9 May Kristel Bødal Skogavegen, 6854 Kaupanger 44 år Kundemottakar
10 Svanhild Karin Breisnes Furuvegen, 6854 Kaupanger 79 år Pensjonist
11 Inger Johanne Talle Kaupangsvegen, 6854 Kaupanger 63 år Assistent, skule