Informasjon om kyrkjelydsbladene

Ynskjer du å bidra med stoff til våre kyrkjelydsblad?

Om Sogndal kyrkjelydsblad

Sogndal kyrkjelydsbladet kjem med omlag 4 nr. per år. Her får du artiklar om kva som går føre seg i kyrkjelydane, informasjon frå kyrkja, liste over døypte, vigde og døde, gudstenestene som ligg føre og nokon gode ord med deg på vegen vidare. Bladet vert fulldistribuert i Sogndal kommune og kan tingast av dei som bur andre stader i landet.

Redaktør for Sogndal kyrkjelydsblad er Hallgeir Øgaard Westli.

Utgivelsesplan 2019

Nr Stoffrist Distribusjon (ca. dato)
Nr 3 - Haustnummer 16. august 2019 23. september 2019
Nr 4 - Julenummer 1. november 2019 9. desember 2019

Har du noko du ynskjer å få med i Sogndal kyrkjelydsblad, send dette til post@sogndal.kyrkja.no innan stoffrist for det aktuelle bladet.

Om Leikanger kyrkjelydsblad

Leikanger kyrkjelydsbladet kjem med omlag 3 nr. per år. Her får du artiklar om kva som går føre seg i Leikanger, informasjon frå kyrkja, liste over døypte, vigde og døde, gudstenestene som ligg føre og nokon gode ord med deg på vegen vidare.

Redaktør for Leikanger kyrkjelydsblad er Sigrid Svartefoss.

Sommarnummer 2019 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Påskenummer 2019 - Leikanger kyrkjelydsblad

   Les meir...

Påskenummer 2019 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Julenummer 2018 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Julenummer 2018 - Leikanger kyrkjelydsblad

   Les meir...

Haustnummer 2018 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Sommarnummer 2018 - Kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...

Påskenummer 2018 - Kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Julenummer 2017 - Leikanger kyrkjelydsblad

   Les meir...

Julenummer 2017 - Sogndal kyrkjelydsblad

   Les meir...

Haustnummer 2017 - Kyrkjelydsbladet for Sogndal

   Les meir...

Sommarnummer 2017 - Kyrkjelydsblad for Sogndal

   Les meir...