Parkering ved tinghusa

Publisert: 10.06.2019
Oppdatert: 18.06.2019

3.juni starta arbeidet med riving av tinghus II og III. Området rundt desse bygga er avsperra i riveperioden. Ved gravferder og andre samlingar i kyrkja er det difor ikkje høve til å parkere ved tinghusa. Meir info på Leikanger kommune si heimeside http://www.leikanger.kommune.no/parkering-ved-tinghuset.6226225-163028.html

Måndag 24. juni klokka 18.00 vert det heldt infomøte om rivinga av Tinghus II og III.

Stad: Tinghus I