Informasjon om tilkomst til våre kontor

Opprettet: 19.12.2017
Oppdatert: 19.12.2017

Kyrkjekontoret flytta inn i Fossetunet 1a, over Skjeldestad kontorspar, 11. desember. Her er informasjon om tilkomst og anna.

For å kome til kyrkjekontoret, benyttar du døra på Stedje-sida av Skjeldestad kontorspar. Her er det trapp opp til 2. etasje. Du kjem då rett inn i våre kontor.

Heis
Dersom du har behov for å benytte heis, er dette i motsatt ende av bygget, mot ekspressbåtkaien. Når du kjem ut i 2. etasje, kjem du ut i Bedriftshelsetenesta sine kontorlokaler. Vi er i enden av gangen på venstre hand ut av heisen.

Post- og besøksadresse
Besøksadressa vår er no Fossetunet 1a, 6856 Sogndal. 
Vi har òg fått ny postadresse. Denne er: Postboks 180, 6851 Sogndal

Opningstider
Våre opningstider er som før, måndag til fredag 9 - 15.

Skulle du lure på noko, er det berre å ta kontakt med oss, anten på epost post@sogndal.kyrkja.no eller telefon 57 67 99 85
 

print