Kyrkjekontoret flytta til Fossetunet 1

Frå og med måndag 11. Desember, har kyrkjekontoret besøksadresse og kontorlokale i Fossetunet 1, andre etasje, over Skjeldestad Kontorspar. Vårt sentralbord er no operativt, og du når oss igjen på telefonnummer 57 67 99 85. Vi minner elles om at du alltid kan nå oss direkte via telefonnummer som du finn på Tilsette-sida.

Vi vil rette ei stor takk til alle dykk som har bistått oss denne veka, og særskilt til Sogndal Indremisjonsforsamling. Vi er svært takksame for at vi har fått disponere SIM sine lokaler denne veka.