Oppdatering av orgelsaka
Opprettet: 05.10.2017
Oppdatert: 05.10.2017

Mange lurar nok på kva som skjer med orgelet til Stedje, og her er ei lita oppdatering.

 

Delane til orgelet i Stedje er no komen til kyrkja, og orgelbyggjaren er i full gang med montering. Vi reknar med at denne fasen til ta nokre veker, og i denne perioden vil gudstenester, gravferder og andre arrangement bli flytta frå Stedje til Ølmheim kyrkje.

Spelepulten er no i produksjon i Tyskland, og vi reknar med at denne kjem rett over nyttår. Når denne er ferdig montert, vil ein gå i gang med det som kallast intonering, der ein tilpassar klangen i orgelet til kyrkja. Når dette blir gjort, avhenger av når spelepulten kjem.

Vi vil og nytte anledningen til å  takke alle dei frivillige som har vore med som god bærehjelp når alle delane skulle frå traileren og inn i kyrkja. Dykkar hjelp har vore uvurderlig!

Facebook-sida til Stedje kyrkje, kan de sjå bilete og video frå innbæringa av orgeldelar.

 

print