Småtroll - trall!
Småtroll - trall!

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal og Leikanger. Samlingane vert leia av Guri Høstaker Nordheim og Monica Ugulsvik.

Song, rim og regler, trommer og applaus, hopping og dansing, ikkje minst cafè med kjeks og saft.... Å, kor kjekt det blir å møtast til Småtroll-trall att no, etter ein lang pause!

Alle 1-3 åringar med foreldre er velkomne til samling i kapellet på Stedje, annakvar tysdag  kl. 17.15-18.00

Småtroll-trall har teke sommarferie frå og med 15. mai. 

Gler oss til nytt semester frå månadskifte august/september :-)