Småtroll - trall!

Opprettet: 18.08.2016
Oppdatert: 25.01.2018

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal og Leikanger. Samlingane vert leia av Guri Høstaker Nordheim og Monica Ugulsvik.

Song, rim og regler, trommer og applaus, hopping og dansing, ikkje minst cafè med kjeks og saft.... Å, kor kjekt det blir å møtast til Småtroll-trall att no, etter ein lang pause!

Alle 1-3 åringar med foreldre er velkomne til samling i kapellet på Stedje, annakvar tysdag  kl. 17.15-18.00, frå 30.januar ! Her kjem datoane for samlingar fram til påske 2018:
30. januar, 13. februar, 27. februar og 13. mars! Datoane etter påske kjem :-)

print