Småtroll-trall hausten 2018
Småtroll-trall hausten 2018

Småtroll-trall er eit opent tilbod for 1-3 åringar i trusopplæringa i Sogndal og Leikanger. Samlingane vert leia av Monica Ugulsvik.

Song, rim og regler, trommer og applaus, hopping og dansing, ikkje minst cafè med kjeks og saft.... Å, kor kjekt det blir å møtast til Småtroll-trall att no, etter ein lang pause!

Alle 1-3 åringar med foreldre er velkomne til samling i kapellet på Stedje, desse tysdagane i haust:

28. august, 11.september, 25.september, 16.oktober, 30.oktober, 13.november, 27.november og 4. desember!

Med atterhald om endringar, dette blir gitt nærare beskjed om. Følg oss på facebook "Trusopplæring - kyrkja i Sogndal og Leikanger".

Vel møtt!