Næringsverksemd på kyrkjegardane i Sogndal og Leikanger

Opprettet: 26.10.2015
Oppdatert: 21.09.2017

Næringsdrivande som ynskjer å drive verksemd på kyrkjegarden skal ha løyve frå kyrkjeleg fellesråd.
Slik verksemd kan berre omfatte montering og vedlikehald av gravminne og planting og stell av graver.
Ta kontakt med kyrkjeverja for å inngå avtale.

 

 

 

 

 
 

print